Onze administratieve diensten geven u tijd om te ondernemen

  • Vakkundige administratie
  • Verzorging van de gehele of delen van de administratie
  • Wij kijken mee ook op organisatorisch, fiscaal en juridisch terrein
  • Ook dagelijkse administratie voor de aangifte omzetbelasting mogelijk

 

 

Jaarrekening
 

Een overzichtelijke jaarrekening geeft u een helder inzicht in waar uw bedrijf staat. Op basis van de cijfers kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst. Bij de samengestelde jaarrekening ontvangt u van ons een nadere analyse van de financiële positie van uw bedrijf en van de behaalde resultaten in vergelijking met de resultaten over de vorige periode. Deze jaarrekening voldoet aan alle eisen van de actuele wet- en regelgeving. 

 

Tussentijdse rapportages


Als ondernemer wilt u uiteraard niet alleen maar aan het eind van het jaar, maar ook door het jaar heen weten hoe uw onderneming ervoor staat. U ontvangt daarom op verzoek overzichtelijke en duidelijke tussentijdse rapportages. Die helpen u betere en onderbouwde beslissingen te nemen voor de toekomst.

 

Salarisadministratie


Iedere ondernemer, maar ook elke vereniging en stichting die personeel in dienst heeft, is verplicht een loonadministratie te voeren. Voor werkgevers en werknemers geldt een groot aantal regels en plichten. De speciaal opgeleide salarisadministrateurs van Castelijns & Swaans kunnen uw salarisadministratie volledig verwerken en u praktisch advies geven op het gebied van arbeids- en sociaal recht.